معرفی سفیر یا نمایندگی
تغییر محل اقامت از ایران به هلند

تغییر محل اقامت از ایران به هلند

 

نظر به اینکه طبق مقررات جدید گذرنامه، امکان هیچگونه تغییر در گذرنامه های جدید (پس از صدور) وجود ندارد، لذا آن دسته از ايرانيان متقاضی تغییر محل اقامت به شرط اینکه دارای اقامت معتبر هلند بوده و در این کشور سکونت داشته باشند، در صورت تمایل و در صورتی که گذرنامه کمتر از یک سال اعتبار داشته باشد، می‌ توانند نسبت به تعویض گذرنامه و همزمان تغییر محل اقامت از ایران به هلند اقدام نمایند.


توجه!
از تاریخ 1386/9/1 در گذرنامه های جدید مهر خروج مکرر چاپ نمی گردد. هموطنان مقیم هلند که محل اقامت مندرج در صفحه 3 گذرنامه آنان، کشور هلند قید شده است، می توانند به دفعات به ایران ورود و خروج داشته باشند، بشرطی که مدت اقامت ایشان کمتر از یک سال تمام باشد. 
در صورت اقامت بیش از یک سال، پس از اخذ نامه مبنی بر اقامت در هلند از اداره گذرنامه و رواديد وزارت امورخارجه و ارائه آن به اداره كل گذرنامه نيروی انتظامی، می توانند مجوز خروج یکبار از کشور را دریافت نمایند.

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو