معرفی سفیر یا نمایندگی
معرفی دانشجویی

معرفی دانشجویی 

دانشجويان خارج از كشور درارتباط با دريافت تسهيلات كنسولی، بشرح ذيل تقسيم بندی می گردند:

۱- دانشجويانی كه از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بعنوان بورسيه به خارج از كشور اعزام شده اند كه اصطلاحاً به اين عده دانشجويان بورسيه گفته ميشود و هزينه آنان توسط وزارتخارنه های مذكور پرداخت می شود.
۲- دانشجويانی كه از ايران جهت تحصيل در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس، دكترای با هزينه شخصی به خارج از كشور آمده اند و محل اقامت آنان در گذرنامه ايران می باشد و در خارج دارای اقامت دائم نمی باشند . اصطلاحاً به اين عده دانشجويان آزاد گفته ميشود .
۳- دانشجويانی كه بهمراه والدين در خارج از كشور سكونت دارند و محل اقامت آنها در گذرنامه خارج از كشور است، به اين عده دانشجويان مقيم گفته می شود .

شرايط استفاده از تسهيلات دانشجوئی

دانشجويان بورسيه، آزاد يا مقيم، در صورت برخوداری از شرايط زير، ميتوانند برای تشكيل پرونده و استفاده از تسهيلات دانشجوئی اقدام نمايند:
الف- تحصيل حضوری بصورت تمام وقت در دانشگاه معتبر در سطح حداقل كارشناسی
ب- دارا بودن اقامت تحصيلی 
ج- رعايت مقررات نظام وظيفه عمومی (داشتن كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا معافيت تحصيلی)
د- پيشرفت تحصيلی دانشجو با ارائه گواهی دانشگاه و ريز نمرات
 هـ- تشكيل پرونده دانشجویی در سامانه تاک

تسهيلات دانشجوئی

  • تشكيل پرونده دانشجوئی
  • اجازه خروج دانشجوئی
  • تاييد مدارك درمانی دانشجو
  • تاييد مدارك دانشجوئی
  • تمديد يا تجديد رايگان گذرنامه دانشجو
  • معافيت تحصيلی
  • تغيير محل اقامت دانشجويان

 

 

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو