معرفی سفیر یا نمایندگی
اجازه خروج دانشجویی

درج مهر خروج دانشجویی و معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور

 

برای دریافت گذرنامه و مهر خروج دانشجویی و معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور، می بایست قبلا تشکیل پرونده دانشجوئی در سامانه تاک  داده باشید و پس از طرح درخواست تائید گواهی های تحصیلی خود با تاریخ جدید (یکبار برای هر سال تحصیلی) در سامانه تاک، با اصل گذرنامه معتبر خود و تکمیل فرم اجازه خروج دانشجویی به بخش کنسولی مراجعه نمایید.

چنانچه قبلا تشکیل پرونده دانشجویی نداده اید به صفحه تشکیل پرونده دانشجویی مراجعه نمایید.

توجه:

چنانچه مشمول قانون نظام وظیفه هستید مجوز استفاده از تسهیلات دانشجویی شما می بایست توسط یکی از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سامانه تاک به این سفارت ابلاغ شده باشد تا بتوانید از تسهیلات مربوط به گذرنامه رایگان و مهر خروج دانشجویی برخوردار شوید.

مدت اعتبار مهر خروج دانشجویی یکساله ( از اول مهرماه هر سال تا پایان شهریور ماه سال بعد ) بوده و دانشجو مجاز است در این مدت حداکثر سه بار از مرزهای مجاز کشور خارج شود مشروط بر اینکه مدت توقف در ایران جمعا بیش از چهارماه نباشد.

   دانلود : khoruj-daneshjoui.pdf           حجم فایل 48 KB
وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو