معرفی سفیر یا نمایندگی
مناطق آزاد

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی

 

بر اساس مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق ازاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اتباع خارجی براي ورود مستقيم به مناطق از طريق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نياز به تحصيل قبلی رواديد نخواهند داشت.

- برای افراد مذكور نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی مناطق، اجازه اقامت مربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان ممهور مي‏نمايند.
اجازه اقامت مذكور به مدت دو هفته صادر مي‏شود و طبق تقاضای سازمان تا شش ماه قابل تمديد خواهد بود.
- اتباع خارجی برای ورود به مناطق متصل به ساير نقاط كشور كه امكان ورود مستقيم به آنها مقدور نمي‏باشد، بايد از نمايندگي‏های جمهوری اسلامي ايران در خارج از كشور تحصيل رواديد نمايند.
- اتباع خارجی كه پس از ورود به مناطق قصد عبور از كشور را داشته باشند، بايد طبق مقررات، تقاضای خود را به دفتر نمايندگی دايره امور اتباع خارجی منطقه ويژه انتظامی تسليم كنند.

 

توجه: 
 صدور اجازه اقامت برای اشخاص زير ممنوع مي‏باشد:
- اتباع كشورهايی كه ورود آنها به جمهوری اسلامی ايران توسط دولت ممنوع اعلام شده است.
- ممنوع ‏الورودين به كشور
- ممنوع ‏الورودين به مناطق آزاد

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو