معرفی سفیر یا نمایندگی
علمی و دانشگاهی

بخش علمی و دانشگاهی

این بخش وظیفه شناسایی و بررسی ظرفیت های علمی، تحقیقاتی و فناوری از طریق ارتباط و تماس با وزارتخانه ها، دانشگاهها و نهادهای ذی ربط در پادشاهی هلند را برعهده دارد. همچنین ارتباط با مراکز مطالعاتی، تحقیقاتی، علمی و معرفی قابلیت ها و فرصتهای همکاری بین دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی بین دو کشور در کنار تعامل و ارتباط با اساتید، نخبگان، مخترعین و چهره های برتر علمی و دانشگاهی و انجمن های همسو به منظور برقرای ارتباط آنها با ادارات و سازمان های مربوطه در ایران و هلند از وظیفه این بخش است.

تماس با بخش یادشده از طرق ذیل ممکن می باشد:

Email: shabibi@mfa.gov.ir

 

تلفن:   31703384000+

 

فکس:   31703503224+

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو