معرفی سفیر یا نمایندگی
روابط اقتصادي دوجانبه

روابط تجاري ايران و هلند

 

جدول مبادلات تجاری ایران و هلند
در 15 سال اخیر (منبع: مرکز آمار دولت هلند، ارقام: به میلیون یورو)

سال

واردات از ایران

صادرات به ایران

حجم کل مبادلات

تراز تجاری

1996

565.083

185.915

750.998

379.168-

1997

571.774

261.664

833.438

310.110-

1998

329.094

223.630

552.742

105.464-

1999

432.193

150.493

582.686

281.700-

2000

722.022

236.747

958.769

485.275-

2001

241.473

269.595

511.068

28.122-

2002

296.714

324.012

620.726

27.298-

2003

381.869

366.807

748.676

15.062-

2004

528.141

494.833

1.022.974

33.308-

2005

850.761

729.495

1.580.256

121.266-

2006

1.023.720

661.395

1.685.115

362.325-

2007

333.631

489.999

823.630

151.368+

2008

544.401

463.689

1.008.090

80712-

2009

1.083.469

549.875

1.633.344

533594-

2010

1.040.734

585.816

1.626.550

454.918-

مهمترین کالاهای صادراتی ایران به هلند

رديف

نام كالا

1

نفت

2

مواد شیمیائی

3

مواد اولیه

4

ماشین آلات

5

مواد غذائی

6

کالاهای صنعتی ساخته شده

7

میوه و کنستانتره

8

کالا و مصالح ساختمانی

9

فرش و قالیچه

10

خرما ،عسل

 

مهمترین کالاهای وارداتی ایران از هلند

رديف

نام كالا

1

ماشین آلات صنعتی

2

مواد شیمیائی و پتروشیمی

3

مواد غذائی

4

کالاهای صنعتی ساخته شده

5

کالا و مصالح ساختمانی  

6

لبنیات و مواد لبنی

7

مواد و تجهیزات تولید خوراک دام

8

دانه، بذر و نهال گیاه

9

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

10

دارو

 

 

وزارت امور خارجه | تماس با ما | ساعات كار و تعطیلات | نقشه سایت | جستجو